Dilbataa kamiyyuu dirqama barnoota kana barachuu qabu.

.

BeckyTech Co. .

View afaan oromo kitaba barataa 11.

BARNOOTA HaWaaSaa KITAABA BARA.

Barnoota Lammummaa Fi Amala G. December 19, 2020 ·. Dec 8, 2020 · Kitaabni kuni barattoota kutaa 1 hanga 8 jiraniifi kan qophaa'e," jedhan Obbo Efreem.

.

. ISBN-10(13): 978-99944-2-154-1. Dagaaginni dandeettiiwwan dubbisuufi barreessuu barnoota afaaniis ta’e gosa barnoota biroo barachuuf,.

13,863 666 16MB Read more. Barnoota Afaan Oromoo.

t.

Barnoota Afaan Oromoo.

. BARNOOTA AFAAN OROMOO KUTAA SALGAFFAA.

Fakkiiwwan Mobaayilaan Fooyya’an. Qopheessaan:- Dhufeeraa Daanyeeti.

.

December 19, 2020 ·. Barnoota Afaan Oromoo. Dagaaginni dandeettiiwwan dubbisuufi barreessuu barnoota afaaniis ta’e gosa barnoota biroo barachuuf,.

In this case, the students and teachers can install it on their phones and use it more comfortably. Deebi'ee-dhufaatii Gooftaa 12. class=" fc-falcon">Kutaa 6ffaa. . 55K subscribers. Qopheessaan:- Dhufeeraa Daanyeeti.

class=" fc-falcon">Barnoota.

Barumsa Sirna Gadaa Kutaa 7ffaa Barannoo 2ffaa. .

Kitaabilee Barnootaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi.

Kutaa 7.

የተቀናጀ ሳይንስ.

Namni kam iyyuu itti gaafatamumma isaan itti fayyaadamu ni danda’a.

Grade -1; Grade -2; Grade -3; Grade -4; Grade -5; Grade -6; Grade -7; Grade -8; Leecalloo.